Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk voor Voeding,- en suppletieadvies The Food Hospital (hierna te noemen The Food Hospital) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Food Hospital, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Food Hospital verstrekt.

The Food Hospital kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens.

WAAROM THE FOOD HOSPITAL GEGEVENS NODIG HEEFT

The Food Hospital verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan The Food Hospital uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit voeding gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG THE FOOD HOSPITAL GEGEVENS BEWAART

The Food Hospital bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

The Food Hospital verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van therapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van The Food Hospital worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.foodhospital.nl.
The Food Hospital gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@foodhospital.nl.

The Food Hospital zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

The Food Hospital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Food Hospital maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Food Hospital verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Food Hospital op via hello@foodhospital.nl.

The Food Hospital is als volgt te bereiken:

Postadres: Laan van Meerdervoort 545d, 2563 AW Den Haag
Vestigingsadres: Raamweg 4, 2596 HL Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 71101756

E-mailadres: hello@foodhospital.nl