Magnesium kan ingezet worden bij migraineaanvallen

Migraine is een vervelende aandoening waarbij er sprake is van herhalende aanvallen van plotselinge hoofdpijn, die zelfs gepaard kunnen gaan met misselijkheid en braken. Huisartsen proberen de aanvallen onder controle te krijgen met geneesmiddelen. Voor sommige patiënten werkt dit goed maar voor een groot deel werkt het niet en/of krijgen vervelende bijwerkingen van de medicatie. De huisarts is terughoudend met het geven van voeding,- en supplementenadvies omdat er volgens hun nog geen “duidelijk” bewijs te vinden is.

Dit is jammer, want er zijn simpele adviezen die gegeven kunnen worden over het vermijden van een aantal voedingsmiddelen en het extra nemen van vitaminen en mineralen om de migraine aanvallen te verminderen. Het voordeel hiervan is dat het altijd de moeite waard is om te proberen. Vitaminen en mineralen zijn nu eenmaal lichaamseigen stoffen waardoor er, in tegenstelling tot medicatie, geen vervelende bijwerkingen aan te pas komen.

Om het argument van “nog geen duidelijk bewijs” te ontkrachten doken we zelf de wetenschappelijke literatuur in. We vonden een meta-analyse1 die in 2016 verscheen, over het effect van magnesium op migraine. Een meta-analyse brengt resultaten van eerdere, betrouwbare studies met dezelfde onderzoeksvraag samen, om hier vervolgens een uitspraak over te doen. Uit deze meta-analyse kwamen goede resultaten die makkelijk in de praktijk te brengen zijn1.

De resultaten

De meta-analyse onderzocht het effect van magnesium op migraine als het direct in de ader werd toegediend (intraveneus), maar ook het effect van een magnesiumsupplement die via de mond werd ingenomen. De wetenschappers van het onderzoek concludeerde het volgende;

  1. Intraveneus magnesium vermindert acute migraineaanvallen1.
  2. Oraal magnesium verlicht de frequentie en intensiteit van migraine1.

Duidelijk en mooie resultaten, maar toedienen van magnesium via de ader is thuis natuurlijk niet haalbaar. Gelukkig stelt het onderzoek dat orale magnesium ook moet worden beschouwd als (aanvullende) therapie voor het beheersen van acute migraineaanvallen en het voorkomen van migraine1. Uit de meta-analyse is echter niet gebleken wat de meest effectieve dosering van een magnesiumsupplement is omdat de doseringen van migraine sterk varieerden in de verschillende onderzoeken die geëvalueerd zijn.

Dosering van magnesium

Om een indicatie te geven van de doseringen die effect behaalden, hebben we in 2 (van de 10) onderzoeken van de meta-analyse gekeken wat de effectieve doseringen waren.

  • Onderzoek 1: De onderzoeksgroep kregen 12 weken lang elke dag 600 mg (24 mmol) magnesium (trimagnesiumdicitraat). Binnen 9 tot 12 weken was de frequentie van de migraineaanvallen verlaagd met 41,6% in de magnesiumgroep.
  • Onderzoek 2: 12 weken lang kregen de deelnemers ieder dag 500 mg magnesiumoxide. Ook hier namen alle migraine-indicatoren af: het aantal migraineaanvallen per maand, aantal migrainedagen per maand en de hoofdpijnzwaarte.

Conclusie

De meta-analyse uit 2016 concludeerde dat intraveneus en oraal magnesium moeten worden meegenomen als onderdeel van de aanpak om migraine te verminderen1. Toekomstige onderzoeken moeten zich nog richten op wat de meest effectieve dosering is, zodat de standaard doses voor de behandeling van migraine kan worden vastgesteld.

Gebruikerstip

Gebruik van magnesium is een zeer veilige therapievorm. Het is echter aan te raden om je te laten begeleiden door een gespecialiseerd therapeut als je met doseringen boven de 400 mg aan de slag wilt. Dit in verband met het opbouwen van de dosering, de beste magnesiumvorm en de combinatie met andere vitamines en mineralen. Daarnaast kan het enkele dagen tot weken duren voordat de positieve effecten van magnesiumsuppletie merkbaar worden. Wil jij je laten adviseren? Dat kan! Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek van 30 minuten!

Bronnen

  1. Hsiao-Yean C, Tu-Hsueh Y, Yin-Cheng Het al. Effects of Intravenous and Oral Magnesium on Reducing Migraine: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Physician 2016; 19:E97-E112.
  2. Peikert A1, Wilimzig C, Köhne-Volland R. Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study. Cephalalgia 1996;16(4):257-63.
  3. Tarighat Esfanjani A, Mahdavi R, Mehrangiz Ebrahimi M et al. The Effects of Magnesium, l-Carnitine, and Concurrent Magnesium–l-Carnitine Supplementation in Migraine Prophylaxis. Biological Trace Element Research 2012; 150(1-3):42–48

https://www.sohf.nl/nieuws/wanneer-welke-magnesium