Exorfinen urinetest 2019-07-09T16:28:04+00:00

Laboratoriumanalyse van exorfinen in de urine.

Exorfinen zijn peptiden, die door enzymatische splitsing uit in voedingsmiddelen aanwezige polypeptiden ontstaan. De splitsing kan ontstaan door spijsverteringsenzymen, activiteit van micro-organismen of technische behandeling (koken, bakken). Je kunt ze vinden in bijv. granen, melk, cacao, koffie. Exorfines werken als opioïden, dat betekent dat ze effectief kunnen zijn bij opioïdereceptoren.
Met deze test onderzoeken we de exorfinen die bij de consumptie van graan of zuivelproducten in de darm kunnen ontstaan.

Exorfinen ontstaan als spijsverteringsproducten uit diverse voedingseiwitten zoals tarwe (gluten), melk (alfa- en bèta caseïne, alfa- en bèta lactalbumine, k-caseïne, lactoferrine) of koffie. De bioactieve sequenties zijn inactief en verborgen binnen de polypeptideketen van het grotere eiwit en worden pas vrijgezet tijdens de vertering. Door hun binding aan receptoren in de darm dragen ze (bij wijze van spreken als voedselhormonen) bij tot de regulatie van de spijsvertering en de lichaamshormonen. Hierdoor hebben ze invloed op de gastro-intestinale motiliteit en somatostatine-afgifte of secretie en ook op de afgifte van andere hormonen (bijv. Insuline bij ratten), nadat ze als actieve peptiden het intacte darmslijmvlies gepasseerd zijn.

Wanneer exorfinen in het bloed komen is een (negatief) effect, ook op de opiaatreceptoren in de hersenen, denkbaar, zoals door sommige onderzoekers reeds wordt vermoed. O.a. doet men onderzoek bij bepaalde vormen van schizofrenie (model van, een genetisch bepaalde, verhoogde passage van exorfinen door het darmslijmvlies in het bloed en verminderde afbraak in het geval van een enzymdefect) of bij autisten met hun verhoogde Peptidurie (verhoogde eiwituitscheiding in de urine).

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een arts of therapeut worden besproken.

Prijs: €99,95

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN CONSULT