Taurine zinvol bij hartfalen

Taurine is een stof die van nature in hoge concentraties aanwezig in het hart. Uit een onderzoek blijkt dat suppletie met taurine (een zwavelhoudende, aminozuurachtige stof) de hartfunctie verbetert bij personen met hartfalen. Interessant.­­. vertel eens meer over dit onderzoek!

Aan de studie namen 16 patiënten met hartfalen deel. Ze werden willekeurig in 2 groepen verdeeld:

  • De suppletie groep kreeg gedurende 2 weken driemaal per dag 500 mg taurine.
  • De placebogroep (neppil) kreeg gedurende 2 weken een neppil.

Na 2 weken bleken de parameters van een ECG (elektrocardiogram) van de mensen die taurine kregen zichtbaar te zijn verbeterd, ten opzichte van de groep die een neppil kreeg! De verbeterde parameters waren:

  1. De QT-interval was korter, QT-interval is een maat die aangeeft hoe snel de hartkamers klaar zijn voor een nieuwe hartslag. Als de QT-interval korter is betekent dit dus dat er een verbetering zit in hoe snel de kamers weer klaar zijn voor een nieuwe hartslag.
  2. De PQ-tijd verbeterde, de PQ-tijd is een maat voor de snelheid waarmee het elektrische signaal via de AV-knoop wordt doorgegeven.
  3. Onder invloed van taurinesuppletie nam de inspanningscapaciteit toe.

Conclusie

Dit onderzoek concludeerde dat taurine de hartfunctie en de inspanningscapaciteit lijkt te verbeteren van personen met hartfalen. In vervolgstudies moet het effect van taurine bij hartfalen verder onderzocht worden.

Bron: J Diet Suppl 2017; 14:422-432