HET CHOLESTEROL VERLAGENDE EFFECT VAN HAVER

Eerdere studies toonden aan dat bètaglucanen, stofjes die van nature voorkomen in de celwanden van haver, een cholesterolverlagend effect hebben. Onderstaande studie geeft voor het eerst verklaring voor het cholesterolverlagende effect van deze oplosbare voedingsvezel.

De resultaten van de studie

De studie is een Australisch onderzoek dat werd uitgevoerd bij varkens. De helft van de varkens kreeg gedurende 26 dagen bètaglucanen uit haver toegevoegd aan hun voeding. De overige varkens kregen voeding zonder deze extra vezels (controlegroep). Na vergelijking tussen beide groepen bleek dat de toevoeging van bètaglucanen aan het voedsel leidde tot een significante daling van de galzouten in het bloed met 24% in vergelijking met de controlegroep.

Het totale cholesterolgehalte nam significant af met 34%, terwijl het LDL-cholesterolgehalte met 57% daalde.

In de dunne darm en kronkeldarm namen de concentratie van galzouten eveneens significant af met 20% en bleek het actieve transport van galzouten over het darmepitheel met de helft significant verminderd veertig minuten na inname van bètaglucanen.

Bevindingen

De resultaten laten zien dat de inname van bètaglucanen leidt tot een verminderde concentratie galzouten in de circulatie. Hierdoor worden vetten minder snel of niet volledig verteerd. Een verminderde of langzamere absorptie van deze vetten leidt tot een verlaging van het cholesterolgehalte, aldus de wetenschappers.

Bron: Gunness P, Michiels J, et al. Reduction in circulating bile acid and restricted diffusion across the intestinal epithelium are associated with a decrease in blood cholesterol in the presence of oat B-glucan. FASEB J 2016; 30:4227-4238.