Een natuurlijke verlichting voor astma

EEN NATUURLIJKE VERLICHTING VOOR ASTMA Heb je het benauwd of een piepende ademhaling ten gevolge van astma? Wellicht hebt een lepeltje honing! Onderzoekers van Nishtar Hospital Multan in Pakistan onderzochten het effect van honing bij astma patiënten. Het onderzoek toont aan dat honing gebruik vooral effectief is bij patiënten met lichte of matige astmatische klachten. Astma Astma is een ontsteking van de longen, waardoor ademen vaak moeilijk is. Symptomen als benauwdheid, hoesten en ademloosheid zijn veel voorkomende bij [...]